Bergen op Zoom

Kort na de bevrijding van zuid Nederland in 1944 werden er door het militair gezag plannen gemaakt voor het oprichten van tehuizen voor opvang van kinderen van foute (NSB) ouders die in interneringskampen verbleven. Bergen op Zoom werd een gemeente waar veel kinderen werden opgevangen. Lievenshove begon op 3 juni 1945 met de opvang van kinderen in  Bergen op Zoom. Op die dag kwam er een groep van 104 meisjes aan. Paar weken later kwam er een groep van 44 jongens aan in de Klavervelden, dit ging voorlopig zo door op Lievenshove en andere tehuizen in Bergen op Zoom. Kinderen die een ander huis bij familie, bekenden of ouders die weer  thuis waren gekomen vertrokken vaak in groepen, transporten naar andere delen van het land omdat het reizen met het openbaar vervoer nog erg moeilijk was.

Het was toen een komen en gaan van kinderen. Soms bleven ze een paar dagen, konden snel worden opgehaald door gezinnen waar ze konden blijven.

 De huizen waar Lievenshove was gehuisvest waren erg slecht, de slaapzaal was op een tochtige zolder, in de wasruimte was ook de bibliotheek gevestigd. Net zoals bij de meeste mensen in die tijd was er een gebrek aan voedsel en kleding. Voor Lievenshove was dit extra moeilijk om dit goed te kunnen organiseren. Dit kwam ook door het zoek raken en gebrek van voedselbonnen en stamkaarten. Lievenshove en de Klavervelden hadden eigenlijk geen eigen keuken. De maaltijden kwamen van een centrale keuken in Bergen op Zoom.

In 1947 waren andere tehuizen gesloten en was alleen Lievenshove nog over, er werden nog maar 4 oorlogskinderen geplaatst. Het aantal oorlogspleegkinderen liep terug en er werd na gedacht over welke kinderen op Lievenshove geplaatst zouden kunnen worden. Op 1 november 1950 werd de Stichting Huize Lievenshove opgericht voor huisvesting van 83 kinderen. Op deze datum is  Lievenshove begonnen met de nieuwe doelgroep moeilijk opvoedbare kinderen. Er kwamen meer voorzieningen zoals een keuken en douches.

Oosterhout

In 1958 kocht de stichting Huize Lievenshove grond aan de rand van het bos de Katjeskelder, langs de Bredaseweg in Oosterhout. Er werden plannen gemaakt en uitgewerkt voor het bouwen van een modern tehuis. Er werd een flat gebouwd, een hoofdgebouw, 8 paviljoens en een school.
De nieuwbouw begon in april 1961 en koste 2 miljoen gulden. De subsidies waren toegezegd, maar toch kwam  Lievenshove 300.000 gulden te kort. Er werd een inzamelingsactie gehouden en toen kon in Oosterhout de bouw beginnen.

Op 2 juli 1963 werd Lievenshove in Oosterhout officieel geopend. De gebouwen waren voor die tijd heel modern, dit was voor de kinderen een hele vooruitgang. De kinderen woonde in gemengde groepen en gingen naar de lagere school op het terrein maar ook naar scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout.

In de flat was toen een soort verpleegstersflat waar de groepsleiding kon wonen. De vierkante laagbouw achter de flat had een binnenplaats en in dit gebouw waren de receptie, kantoren, administratie, maatschappijlekwerk, therapie ruimtes, de aula, de keuken, de wasserij en de naaikamer gehuisvest. De indeling van de paviljoens was als volgt:  aan de voorkant waren de A groepen en haaks daarop aan de achterkant de B groepen. Dus 1a en 1b, 2a en 2b, 3a en 3b, 4a en 4b. Er waren in totaal 96 plaatsen op Lievenshove.


De jaren tachtig

Op 10 Januari 1982 is er brand uitgebroken in het paviljoen van groep 1a. Er waren geen persoonlijke ongelukken maar er was wel veel schade. Na onderzoek werd er besloten om het paviljoen van groep 1a te slopen, de schade was te groot.  Groep 1a werd tijdelijk gehuisvest in de flat. Later dit jaar kwam het paviljoen van groep 2b i.v.m. verhuizing naar de van Liedekerkestraat vrij en werd groep 1a in het paviljoen gehuisvest. 

Er werden in de jaren tachtig steeds meer diensten zoals de centrale keuken, wasserij en naaikamer gedecentraliseerd. Er kwamen in de groepen huismoeders. Deze huismoeders deden het huishouden en kookte het avond eten. Er werden plannen gemaakt voor het openen van een aantal leefgroepen buiten het terrein. Van die plannen is er niet veel van terecht gekomen, er werden maar twee leefgroepen geopend. Er werd een twee onder een kap woning gekocht aan de van Liedekerkestraat in Oosterhout, hier werd augustus 1982  groep 2b gehuisvest. De andere groep die geopend werd, was gehuisvest in Roosendaal. Lievenshove ging ook het in Oosterhout beroemde voetbaltoernooi waar basis scholen  en later ook de middelbare scholen uit Oosterhout deel aan konden nemen organiseren. In de flat woonde toen de flatgroep, dit was een groep voor jongeren van 16-18 jaar.

 
De jaren negentig en daarna

Begin negentiger jaren kwamen er vernieuwingen op gang. Lievenshove werd onderdeel van Jeugdhulp West Brabant en vormde later samen met andere pedagogische instellingen Tender.
In 2003 werden er nieuwe paviljoens gebouwd en werden de oude paviljoens van 1963 gesloopt.
Lievenshove was een open residentiĆ«le instelling dus zonder hoge hekken er omheen. Inmiddels woonde er al oudere jongeren op Lievenshove. Begin 21e eeuw liepen steeds meer oudere jongeren weg. Lievenshove nam maatregelen tegen het weglopen. Zo ontstond de jeugdzorg plus, en een gesloten huis dat wil zeggen met hekken er om een op Lievenshove. In 2015 ging de jeugdzorg over naar de gemeente met als gevolg bezuinigingen. Het werd voor Lievenshove steeds moeilijker om  open te blijven. In 2019 is Lievenshove gesloten.