De congregatie van de zusters houdt zich bezig met de opvang, verzorging en opvoeding van minderjarigen. In 1953 verhuisden de Zusters van Bethanië naar landgoed Laanzicht in Teteringen met het voogdijinternaat dat na de oorlog tijdelijk in het oude weeshuis te Breda was ondergebracht. Aangezien vanaf 1950 de kinderen werden opgevangen in groepen met een verticale leeftijdsopbouw, lag het voor de hand bij het bouwen van een nieuw tehuis te kiezen voor paviljoens waar groepen kinderen konden wonen in een gezinsvervangende situatie. In 1955 ontwierp Frans Mol een totaalplan waarbij acht paviljoens verspreid in het bos zouden worden gebouwd. Deze paviljoens zijn inderdaad gebouwd. Elk huis had een patroonheilige en kreeg de naam van de geboorteplaats van deze heilige. In 1956 zijn de eerste twee paviljoens (patiomodel) klaar: Montreal en Nettuno. In 1959 de overige zes paviljoens (ander model): Fiesole, Riese, Lima, Nevers, Becchi, Val de Piëtro. Ook is er in 1957 een multifunctionele aula gebouwd en een bedrijfsgebouw. Vanaf het begin werd de oude boerderij op het terrein ingericht voor bewoning door de kinderen, en Cadillac genoemd. In 1960 wordt dit huis gebruikt voor directie, administratie en winkeltje. Later weer als woning in gebruik. Voor zover bekend zijn alle gebouwen en verbouwingen onder architectuur van Frans Mol gerealiseerd. In 2002 wordt het jeugddorp overgenomen door de stichting Zuidwester. De meeste gebouwen worden gesloopt en nieuwe gezinswoningen gebouwd. In 2006 was de nieuwbouw klaar. Twee oude paviljoens zijn opgeknapt en bewaard gebleven. In 2008 staan de vervallen aula en een administratief gebouwtje er nog.

6 november 2013

In 1953 zijn de eerste groepen kinderen gestart op landgoed Laanzicht. De Zusters Dominicanessen van Bethanië vingen deze kinderen in leefgroepen op in Jeugddorp Maria Rabboni. Na de nieuwbouw is de naam Maria Rabboni veranderd in Laanzicht.

Nu 60 jaar later zijn het de professionals met een specialisme en gezinshuis-ouders die voor de kinderen op Laanzicht zorgen.

Het 60-jarig bestaan is samen met de kinderen en de mede-werkers gevierd tijdens een feestweek met diverse activiteiten.

11 januari 2014

Klooster Maria Rabboni gaat de deuren sluiten. Het streven van het bestuur van de congregatie van de Dominicanessen van Bethanië is dat het uiterlijk eind 2015 dicht gaat. Op het moment wonen er nog in acht zusters en het gebouw is hiervoor veel te groot volgens de algemeen overste van de orde. Er wordt voor de zusters naar een ander onderkomen gezocht. De congregatie wil het klooster verkopen. De zusters zitten sinds 1952 in Teteringen. In 1953 richtten ze, zoals eerder gemeld, het jeugddorp Maria Rabboni op. De zusters lieten paviljoens bouwen voor de opvang van kinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Nu wonen er voogdijkinderen onder begeleiding. Jeugddorp Laanzicht staat tegenwoordig los van het klooster.


De stichting in Tetering is een voortzetting van de werkzaamheden die de congregatie vanaf 1946 overnam van de zusters Franciscanessen van Maria Mater Dei (Franciscanessen 'Alles voor Allen'; Breda). Het klooster aan de Sint Janstraat was op haar beurt weer een voortzetting van het Sint Annagesticht te Princenhage dat vanaf het begin van de 20ste eeuw voogdijkinderen opnam onder gezag van de Vereniging van Kinderbescherming te Breda. In 1953 werd het landgoed Laanzicht in Tetering aangekocht en in hetzelfde jaar keurde het Ministerie van Justitie Maria Rabboni goed voor plaatsing van "57 RK minderjarigen". Landzicht werd meteen verbouwd en uitgebreid en al in 1956 verschenen de eerste twee paviljoens en drie jaar later nog eens zes: het jeugddorp kreeg gestalte. In 1978 nam zuster Rosa Delsink afscheid als directrice en vanaf dat moment namen leken de dagelijkse leiding van het jeugddorp over. Enkele zusters bleven tot in de jaren negentig in het dorp werken. Met Sint Joseph te Rijsbergen werd gefuseerd in 1988